Już po raz czwarty zostaje ogłoszony konkurs ,,Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej ” organizowany w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem- zarówno ze strony podmiotów ekonomii społecznej, jak i jednostek samorządu terytorialnego, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

Termin na składanie wniosków upływa 16 czerwca.

W ramach tegorocznej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

  1. Kategoria I. Debiut roku.
  2. Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
  3. Kategoria III. Sukces rynkowy.
  4. Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
  5. Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

1. Laureaci Konkursu [1] otrzymają nagrody w postaci:

     a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),

     b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,

     c) produkcji filmów o działalności laureatów,

     d) udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV).

2. Podmioty Certyfikowane [2] otrzymają o nagrody w postaci:

     a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),

     b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

[1] Trzy najwyżej sklasyfikowane podmioty w danej kategorii.

[2] Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymali rekomendację Kapituły do przyznania certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021.


W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrips.gov.pl 

W załączeniu – ATLAS „OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2020”  ATLAS_ZNAK_JAKOSCI

 

Trwa nabór wniosków w ramach Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021
Facebook