Czy wiesz, że wszystkie projekty unijne muszą spełniać standardy dostępności?
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych
we współpracy z
Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 21 listopada 2019 r., poświęcone zagadnieniom dostępności w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
 

W programie szkolenia m.in.:

  • Wytyczne w zakresie równości szans i niedyskryminacji,
  • Standard informacyjno-promocyjny i jego praktyczne zastosowanie w projekcie,
  • Standard cyfrowy i jego praktyczne zastosowanie w projekcie,
  • Standard szkoleniowy i jego praktyczne zastosowanie w projekcie,
  • Standard edukacyjny i jego praktyczne zastosowanie w projekcie,
  • Standard transportowy i jego praktyczne zastosowanie w projekcie,
  • Standard architektoniczny i jego praktyczne zastosowanie w projekcie.

Termin i miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2019 r. w godz. 10:30-15:00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym, ul. Piłsudskiego 30a w Chojnicach, w sali nr 26.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 20 listopada 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Kontakt:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku, tel. 58 326 81 47 ,58 326 81 48, 58 326 81 52.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Szkolenie pt. „Dostępność w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej” – 21.11.2019r. w Chojnicach
Facebook
Accessibility