Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby aktywnie działające na obszarach wiejskich zamierzające założyć organizację pozarządową do udziału w szkoleniu pt. ?Metody animacji oraz inkubacji wiejskich organizacji pozarządowych?, które odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2012r. w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, w godz. 9.00-16.00.

W programie m. in.:

  • organizacja pozarządowa ? definicja legalna i rodzaje NGO,
  • diagnoza społeczna w dokumentach eksperckich i programowych,
  • współpraca z administracją publiczną ? zasady i formy,
  • rola innowacji i innowatorów społecznych,
  • inkubacja organizacji życia społecznego obszarów wiejskich, zmarginalizowanych i  speryferyzowanych,
  • możliwości pozyskiwania wsparcia dla działalności obywatelskiej i pozarządowej.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, certyfikaty oraz poczęstunek.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie 59 83 35 750 lub e-mailowo a.zelek@stowdeb.pl do dn. 08.06.2012r. do godz. 12.00.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu ?Dobry start ? Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich?, w ramach którego przy Stowarzyszeniu ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? utworzone zostało Regionalne Centrum Informacji i wspierania organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich.

Szkolenie ?Metody animacji oraz inkubacji ?wiejskich organizacji pozarządowych?
Facebook
Accessibility