Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza beneficjentów Osi Priorytetowej 1 RPO WP na bezpłatne szkolenie dotyczące kontroli realizacji projektów, które odbędzie się 25 października br. (tj. czwartek) w siedzibie ARP S.A. o godz. 10.00.

Spotkanie ma na celu przekazanie informacji, które będą pomocne w trakcie realizacji projektu i pozwolą przygotować się do jego kontroli.  Pozytywny wynik zakończonej kontroli projektu jest warunkiem otrzymania przyznanej refundacji na rachunek bankowy.

Szczegółowy program spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym przesyłamy w załączeniu. Rejestracja na spotkanie trwa do 23 października  br. (wtorek) do godz. 15.00. Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres e-mail: katarzyna.kaparska@arp.gda.pl lub anna.bochynska@arp.gda.pl lub faksem pod nr: (58) 301 13 41. 

Udział w spotkaniu potwierdzony zostanie zwrotną wiadomością e-mail.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie dotyczące kontroli realizacji projektów
Facebook
Accessibility