Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego zaprasza na bezpłatne szkolenia zawodowe:

  • spawanie metodą MAG,
  • operator wózków jezdniowych, żurawi samojezdnych, suwnic sterowanych z poziomu roboczego, dźwigów budowlanych, podestów ruchomych, wciągników i wciągarek.

dla osób +45,wsparcie w postaci coachingu!

Szkolenia przeznaczone dla osób pracujących (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa), o wykształceniu co najwyżej średnim, zamieszkujących słabe strukturalnie obszary województwa pomorskiego.

Zapewniamy:

  • bezpłatne i profesjonalne szkolenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • hale ćwiczeniowe i wykładowe,
  • całodzienne wyżywienie,
  • zwrot opieki nad dziećmi/osobami zależnymi,
  • badania lekarskie,
  • egzamin zewnętrzny, a po zdaniu egzaminu certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności, respektowany w krajach UE.

Szczegółowe informacje na stronach internetowych:
www.pomorscyzawodowcy.org.pl
www.pomorskiekwalifikacje.org.pl

Do pobrania:
Plakat PMK
Plakat PZ

Szkolenia CRSE
Facebook
Accessibility