W związku z realizacją projektu szkoleniowego dla mieszkańców powiatu człuchowskiego i chojnickiego finansowanego ze środków Unii Europejskiej Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. promocji projektu
Miejsce pracy: powiat człuchowski i powiat chojnicki

Region: pomorskie

Opis stanowiska:
– przygotowanie planu działań promocyjnych projektu na terenie powiatu człuchowskiego i chojnickiego,
– prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących oferty szkoleniowej projektu, w tym udział w lokalnych wydarzeniach oraz kolportaż plakatów i ulotek na terenie powiatu chojnickiego oraz powiatu człuchowskiego,
– przygotowywanie materiałów promocyjno-marketingowych, w tym dla mediów,
– kontakt i nawiązywanie kontaktów z podmiotami, które mogą zostać zaangażowane w działania promocyjne projektu, w tym lokalną administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi pracowników i pracodawców, lokalnymi przedsiębiorcami,
– monitoring akcji promocyjnej, w tym rozmieszczenia billboardów, bannerów, plakatów, ulotek,
– raportowanie Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości działań realizowanych w ramach zlecenia.

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie co najmniej średnie,
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
– biegła znajomość aplikacji MS Office (Excel, Word) i Internetu,
– łatwość nawiązywania kontaktów,
– inicjatywa i kreatywność,
– samodzielność w działaniu,
– bardzo dobra organizacja pracy.

Dodatkowym atutem będą:
– znajomość charakteru pracy organizacji pozarządowych,
– znajomość lokalnego środowiska,
– doświadczenie w zakresie realizacji akcji promocyjnych, w tym w projektach unijnych.

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej (zlecenie na okres: maj-sierpień i listopad-grudzień 2010 r. a także styczeń-luty  i lipiec-sierpień 2011 r.),
– pracę przy projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej,
– współpracę z dynamicznie rozwijającą się instytucją.

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać do 7 maja 2010 r. na adres: wysokiekwafikikacje@gfp.com.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

 


 

W związku z realizacją projektu szkoleniowego dla mieszkańców powiatu człuchowskiego i chojnickiego finansowanego ze środków Unii Europejskiej Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownik lokalnego biura projektu w Chojnicach/Pracownik lokalnego biura projektu w Człuchowie (2 osoby)
Miejsce pracy: Człuchów lub Chojnice
Region: pomorskie

Opis stanowiska:
– koordynacja prac lokalnego biura projektu w Człuchowie lub w Chojnicach
– udzielanie informacji potencjalnym uczestnikom projektu, w tym weryfikacja spełniania kryteriów udziału w projekcie,
– przyjmowane formularzy zgłoszeniowych oraz ich weryfikacja w zakresie kompletności i poprawności wypełnienia,
– informowanie potencjalnych uczestników projektu o zakwalifikowaniu się do projektu lub potrzebie uzupełnienia złożonych dokumentów,
– kompletowanie dokumentacji dot. uczestników projektu, w tym dokumentacji etapu przedszkoleniowego i uczestnictwa w szkoleniach,
– przygotowywanie zestawień dotyczących zgłoszeń na szkolenia z uwzględnieniem kryteriów udziału w projekcie,
– organizacja techniczna szkoleń i kursów, w tym organizacja sali, cateringu, materiałów dla uczestników oraz nadzór nad dokumentacją szkoleniową projektu,
– wsparcie pracownika realizującego w ramach projektu działania promocyjno-informacyjne dotyczące oferty szkoleniowej projektu na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego,
– stały kontakt z zespołem Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości realizującym projekt.

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie co najmniej średnie,
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
– biegła znajomość aplikacji MS Office (Excel, Word) i Internetu,
– łatwość nawiązywania kontaktów,
– inicjatywa i kreatywność,
– samodzielność w działaniu,
– bardzo dobra organizacja pracy.

Dodatkowym atutem będą:
– znajomość charakteru pracy organizacji pozarządowych,
– znajomość lokalnego środowiska,
– doświadczenie w zakresie realizacji akcji rekrutacyjnych i promocyjnych w projektach unijnych.

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej (dyżur trzy razy w tygodniu po 2,5 godz. w godzinach popołudniowo-wieczornych w okresie maj 2010 – wrzesień 2011),
– pracę przy projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej,
– współpracę z dynamicznie rozwijającą się instytucją.

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać do 7 maja 2010 r. na adres: wysokiekwalifikacje@gfp.com.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

 


Słyszałeś o funduszach unijnych?
Masz pomysł na projekt?
Twoja organizacja potrzebuje funduszy?
Chcesz skonsultować wniosek o dofinansowanie?

Punkt Doradczy

Ośrodek/Inkubator Przedsiębiorczości,
ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno
Tel. 059 833 57 50, 833 71 49
partnerstwo@stowdeb.pl

Zapraszamy

Doradztwo europejskie:

Wtorek – środa 16-19
Czwartek 16-18

Doradztwo finansowe:

Wtorek 11-13
Czwartek 17-19
Piątek 7-11

Strona główna
Facebook