Do 30 czerwca 2020r. można przesyłać swoje uwagi, wnioski, opinie dot. Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Zachęcamy do zapoznania się z projektem ww. dokumentu i udziału w konsultacjach społecznych.

Swoje uwagi należy wysłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

z dopiskiem „Konsultacje SRWP 2030″

lub na adres poczty elektronicznej

strategia2030@pomorskie.eu

Wszystkie dokumenty znajdą Państwo klikając tutaj.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 – jeszcze tylko kilka dni trwają konsultacje społeczne
Facebook
Accessibility