W dniu 22 czerwca 2021 r. Walne Zebranie Członków “Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” przyjęło do realizacji nową Strategię działania. Zapraszamy do zapoznania się z jej założeniami oraz wsparcie Zarządu Stowarzyszenia w ich realizacji.

Strategia Stowarzyszenia Na Rzecz rozwoju Miasta i Gminy Debrzno na lata 2021-2027

Strategia Rozwoju Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno na lata 2021-2027”
Facebook
Accessibility