Na przełomie kwietnia/ maja 2021 r. w ramach działań animacyjnych prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną  siedzibą w Debrznie przeprowadzono badanie nt. współpracy jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi.

                   Badaniem objęto łącznie 23 jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujących na obszarze powiatu człuchowskiego, chojnickiego oraz kościerskiego.   Miało ono na celu ocenić dotychczasową współpracę, na podstawie której można wytyczyć nowe ścieżki współdziałania jednostek samorządowych z III sektorem. Ocenie została poddana także potrzeba uczestnictwa organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych oraz jej wpływ na społeczeństwo lokalne.  

Wyniki badań prezentujemy tutaj:  Raport z badania współpracy JST

            Zapraszamy do lektury!

———————————————————————————–

 

Sprawdź jak jednostki samorządowe z obszaru działania OWES oceniają współpracę z organizacjami pozarządowymi – wyniki badania nt. współpracy
Facebook
Accessibility