Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, prowadzące Centrum Organizacji Pozarządowych zaprosiło  organizacje pozarządowe z terenu powiatu człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego do udziału w spotkaniu sieciującym, które miało miejsce 15 listopada 2023 r w Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie.

Podczas eventu nastąpiła wymiana doświadczeń, którymi podzieliły się przedstawicielki organizacji pozarządowych. Następnie Anna Filipska – radca prawny/ doradca specjalistyczny w zakresie prawa w OWES przeprowadziła szkolenie pt. „Stosowanie zasad dostępności w realizacji zadań publicznych”. W dalszej części programu Joanna Kreft – kierowniczka  Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie przedstawiła ideę powstania Stowarzyszenia LOS, po czym oprowadziła gości po pracowni placówki. 

Szkolenie realizowane w ramach zadania publicznego pt.: „Wsparcie prowadzenia i rozwój Centrum Organizacji Pozarządowych dla subregionu południowego województwa pomorskiego.

Spotkanie sieciujące było elementem realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” projektu pt. „Wsparcie prowadzenia i rozwój Centrum Organizacji Pozarządowych dla subregionu południowego woj. pomorskiego”, który został dofinansowany przez Województwo Pomorskie w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji spotkań sieciujących.

SPOTKANIE SIECIUJACE W KOŚCIERZYNIE
Facebook