Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”,
prowadzące Centrum Organizacji Pozarządowych
serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe
z terenu powiatu człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego

do udziału w spotkaniu sieciującym, które zaplanowano na najbliższą środę, tj. 15.11.2023 r.

 

PROGRAM SPOTKANIA SIECIUJACEGO W KOŚCIERZYNIE


Data: 15 listopada 2023r.

Miejsce : Centrum Integracji Społecznej Kościerzyna, Osiedle 1000-Lecia 1

10:00 – 10:10 – Przywitanie Gości i przedstawienie Programu wydarzenia
10:10 – 10:50 – Wymiana doświadczeń – „Czyli poznajmy się i porozmawiajmy o naszej
aktywności”
10:50 – 11:00 – Przerwa kawowa
11:00 – 15:00 – Szkolenie pt. „Stosowanie zasad dostępności w realizacji zadań publicznych”
(w trakcie przerwa obiadowa)
15:00 – 15:30 – Wizyta studyjna w Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie oraz
idea powstania Stowarzyszenia LOS

 

PROGRAM SZKOLENIA:

„ Stosowanie zasad dostępności w realizacji zadań publicznych”

Szkolenie realizowane w ramach zadania publicznego pt.: „Wsparcie prowadzenia
i rozwój Centrum Organizacji Pozarządowych dla subregionu południowego województwa pomorskiego.

Data: 15 listopada 2023r. w godz. 11:00 – 15:00

Miejsce : Centrum Integracji Społecznej Kościerzyna, Osiedle 1000-Lecia 1

11:00 – 11:15 – Przywitanie, przedstawienie celów i zakresu szkolenia.
11:15 – 15:00 – Zakres stosowania zasad dostępności w realizacji zadań publicznych
1. Regulacja ustawowa – zakres stosowania, podstawowe pojęcia.
2. Obowiązki podmiotu publicznego zlecającego zadania publiczne.
3. Obowiązki organizacji pozarządowej realizującej zadania publiczne.
4. Minimalne wymagania zapewnienia dostępności.

Prowadząca: Anna Filipska
radca prawny/ doradca specjalistyczny w zakresie prawa w OWES

 

 

Organizator wydarzenia zapewnia:

  • – zwrot kosztów podróży na wydarzenie
  • – zaświadczenie/ certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
  • – poczęstunek podczas wydarzenia
  • – wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów ponadregionalnych

 

Zapisy do udziału w wydarzeniu:

 

 

Szkolenie jest elementem realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” projektu pt. „Wsparcie prowadzenia i rozwój Centrum Organizacji Pozarządowych dla subregionu południowego woj. pomorskiego”, który został dofinansowany przez Województwo Pomorskie w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji spotkań sieciujących

 

Spotkanie sieciujące dla organizacji pozarządowych z powiatów: człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego oraz szkolenie pn. „ Stosowanie zasad dostępności w realizacji zadań publicznych” – 15.11.2023r.
Facebook