Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu złotowskiego na spotkanie edukacyjne z prawa spadkowego, które odbędą się w dniu 31.10.2022r.
 
➡Start godz. 11:15 w Klubie Senior + przy ul. Niepodległości 47a w Tarnówce.
 
 
Zadanie publiczne, polegające na prowadzeniu punktu nr 2 przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku zlokalizowanego na terenie powiatu złotowskiego w lokalach: Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce, Klubu Senior + w Zakrzewie oraz punktu nr 2 zlokalizowanego na terenie powiatu złotowskiego w lokalach: Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu i️ Urzędu Miejskiego w Okonku na zasadach, o których mowa w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Złotowie.
 
 
 
Spotkanie edukacyjne dla mieszkańców powiatu złotowskiego
Facebook