Szanowni Państwo!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na spotkanie animacyjne pt.:

Zarejestrowaliśmy organizację pozarządową, i co dalej? Obowiązki ngo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych: stowarzyszeń i fundacji oraz osoby zainteresowane utworzeniem takiego podmiotu. Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów z terenu działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku (powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, lęborski, słupski, m. Słupsk).

Tematyka spotkania obejmuje:

-Prawa organizacji pozarządowych

-Obowiązki i zasady prowadzenia organizacji pozarządowej

-Sprawozdawczość

-Status OPP

-Zatrudnianie i wolontariat

-Finansowanie działań

-Nowy obowiązek dla organizacji pozarządowych ? biuletyn informacji publicznej

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 maja br. w siedzibie Stowarzyszenia ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno?, ul. Ogrodowa 26.

Początek spotkania o godz. 10.00 Uczestnikom spotkania zapewniamy materiały informacyjne oraz poczęstunek (kawa, herbata, ciastka).

Udział w spotkaniu i wszystkie usługi świadczone przez OWES w Słupsku są bezpłatne. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego w załączeniu na adres info@owes.slupsk.pl lub faxem na numer 59 841 32 61.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie animacyjne
Facebook
Accessibility