Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom wsparcia organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.:

  • konkursy dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WP 2014-2020,
  • konkursy dla organizacji pozarządowych w ramach krajowych programów operacyjnych,
  • organizacje pozarządowe, a Lokalne Strategie Rozwoju,
  • partnerstwo jako forma udziału NGO w realizacji projektów unijnych,
  • zasady przygotowania i realizacji projektów unijnych,
  • dodatkowe źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:

  • 19 września 2016 r. w godz. 15:00 ? 18:00, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno, Ośrodek/Inkubator Przedsiębiorczości, Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 52 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych w Debrznie
Facebook
Accessibility