W lipcu 2019r. w gminie Przechlewo powstało przedsiębiorstwo społeczne –  Spółdzielnia Socjalna Zielone Przechlewo. Jest to spółdzielnia osób prawnych, założona przez Urząd Gminy Przechlewo i Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych.

Jak sama nazwa wskazuje, pracownicy spółdzielni będą zajmować się terenami zielonymi (wykonywanie trawników, odśnieżanie, usługi ogrodnicze). Dodatkowo w ramach swoich usług spółdzielnia oferuje:

prace remontowo – budowlane i rozbiórkowe 

roboty nawierzchniowe – układanie chodników, kostki brukowej, itp.

prace z zakresu zagospodarowania terenu ( wykonywanie skwerów, placów zabaw, itp.)

Wszystkie te usługi są wykonywane zarówno na rzecz Gminy Przechlewo i jej jednostek, jak i dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

W ramach reintegracji zawodowej osób bezrobotnych w spółdzielni zatrudniono 5 osób.

Spółdzielnia Socjalna Zielone Przechlewo

ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo

Tel. 533 363 442

e-mail: zielone@przechlewo.pl

www.zielone.przechlewo.pl

Spółdzielnia Socjalna Zielone Przechlewo – nowe przedsiębiorstwo społeczne w powiecie człuchowskim
Facebook
Accessibility