W ostatnim kwartale 2018r.w Chojnicach powstała nowe przedsiębiorstwo społeczne. Jest to Spółdzielnia Socjalna im. Karola Marcinkowskiego*. Założyły ją dwie organizacje pozarządowe: Pomorski Klaster Maszynowo – Metalowy w Chojnicach i Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach. Spółdzielnia socjalna powstała przy pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie.

Głównym zakresem działalności tego przedsiębiorstwa są usługi sprzątające i wykonywanie drobnych prac porządkowych na rzecz  firm zrzeszonych w Pomorskim Klastrze Maszynowo-Metalowym. Obszarem działania jest województwo pomorskie, jednak przewidywane jest zwiększenie terenu świadczenia usług.

W Spółdzielni zatrudnienie znalazły osoby bezrobotne. Poza tym w ramach działalności społecznej spółdzielni powstanie świetlica socjoterapeutyczna w Czersku dla młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami– w ostatnim czasie spółdzielnia otrzymała dotację na ten cel.

Spółdzielnia prowadzi także  projekty społeczne na rzecz dwóch środowisk w Czersku. Są to:

– Uniwersytet do Wolności – wykłady i zajęcia resocjalizacyjne dla kobiet osadzonych w Areszcie

– Uniwersytet Abstynenta – treningi i zajęcia terapeutyczne dla członków Klubu Abstynenta

W najbliższym czasie Spółdzielnia przystąpi do projektu na rzecz aktywnej integracji cudzoziemców wspieranej przez OWES Obszaru Metropolitalnego.

Prezesem spółdzielni jest Marcin Wozikowski.

 

Spółdzielnia Socjalna im. Karola Marcinkowskiego

ul. Przemysłowa 15

89-600 Chojnice

                    Tel./mail  512 222 528 / magdalenacemka@wp.pl

 

*Karol Marcinkowski – żył w XIX wieku; lekarz, filantrop, społecznik; brał udział w Powstaniu Listopadowym, uchodził za autorytet w dziedzinie walki z cholerą, założył m.in. Towarzystwo ku Wspieraniu Ubogich i Biednych oraz Poznańskie Towarzystwo Pomocy Naukowej, które wspierało finansowo zdolnych i niezamożnych uczniów

Spółdzielnia Socjalna im. Karola Marcinkowskiego w Chojnicach prowadzi szeroki zakres działań społecznych
Facebook
Accessibility