Spółdzielnia Socjalna DELFIN

Spółdzielnia Socjalna zajmuje się produkcją papieru toaletowego: szarego i białego oraz ręczników papierowych w formacie ZZ oraz w formie nawijanych rolek o dobrowolnej długości i szerokości. Powstała z inicjatywy 5 osób fizycznych, które szukały dla siebie możliwości powrotu na rynek pracy. Spółdzielnia Socjalna zawiązała się w 2020 r. w ramach działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie. 

Misja i wizja
Danie szansy osobom wykluczonym społecznie, w szczególności w wieku 50+ oraz z niepełnosprawnościami na zatrudnienie na rynku pracy.

Produkcja
Wyroby papiernicze produkowane są z tamborów pozyskiwanych z papierni z przerobu makulatury. Możliwość  dostarczenia zamówienia bezpośrednio do kontrahenta.

Współpraca
Spółdzielnia Socjalna związała współpracę z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie w zakresie nieodpłatnego dostarczenia ręczników papierowych i papieru toaletowego w związku ze złożeniem  zapotrzebowania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, który na co dzień aktywnie przeciwdziała skutkom wystąpienia COVID-19. Ta forma pomocowa jest możliwa dzięki podjęciu dodatkowych form wsparcia przez OWES, co możliwe jest w ramach wygospodarowania oszczędności w budżecie projektowym. 

W dniu 27.07.2021 r. przy ul. Szczecińskiej 16 w Człuchowie (77-300) nastąpiło przekazanie pierwszej części zamówienia, tj. 100 opakowań ręczników papierowych. Towar odebrała p. Dyrektor – Danuta Olchówka.

Zakupy produktów i usług od PES/PS przykładowo mogą dotyczyć:

a. zamówienia produkowanych przez PES i PS środków ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych, przyłbic) i przekazywanie ich nieodpłatnie
m.in. placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.

b. zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS na potrzeby min. pracowników służby zdrowia, placówek całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemie oświaty oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej dotkniętych skutkami COVID – 19;

c. zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 (seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób przebywających w miejscach odosobnienia
w związku z potrzebami izolacji lub kwarantanny, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób bezdomnych, dzieci w pieczy zastępczej, dzieci wcześniej korzystających z darmowych posiłków w szkołach, imigrantów niezależnie od statusu i innych grup w zależności od potrzeb);

d. zamówienia w PES i PS – środków ochrony osobistej i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych, podmiotom ekonomii społecznej, uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19;

e. zamówienia usług społecznych i ochrony zdrowia, świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności usług zdrowotnych, opiekuńczych i asystenckich, dla osób, które dotychczas były objęte opieką w instytucjach (placówkach całodobowych
i dziennych, ośrodkach pomocy społecznej) lub wymagających takiej opieki w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wraz środkami ochrony osobistej dla pracowników realizujących usługi;

f. organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych albo z przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych;

g. zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych;

h. usługi techniczne (w tym usługi tzw. złotej rączki) związane z prowadzeniem gospodarstw domowych osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, rodzin wielodzietnych (np. naprawy, drobne remonty, wsparcie techniczne w zakresie korzystania z usług teleinformatycznych);

i. usługi o charakterze kulturalnym dostarczane w formule online dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami (koncerty, spektakle, pokazy etc.) wpływające na poprawę stanu psychofizycznego i niwelujące skutki ograniczonych kontaktów społecznych;

j. oraz wszystkich innych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź stosowania mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju, a których produkcja, dystrybucja, świadczenie nie jest ograniczone innymi prawnymi regulacjami dotyczącymi stanu epidemii.

—————————————————————————————

Spółdzielnia Socjalna DELFIN przekazuje ręczniki papierowe dla SPZOZ w Człuchowie
Facebook
Accessibility