Zapraszamy do zapoznania się z filmem dotyczącymi kolejnego PS, dziękujemy za pomoc w realizacji filmu. Spółdzielnia w głównej mierze zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych, walką z Barszczem Sosnowskiego oraz świadczy usługi z zakresu utrzymania czystości.  W ostatni czasie Spółdzielnia poszerzyła swoją ofertę o usługi remontowo-budowlane.

Spółdzielnia Socjalna Debrzynka z Debrzna – 5 film promujący Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu południowego województwa pomorskiego.
Facebook
Accessibility