14 września br. zakończyliśmy kolejne spotkania przewidziane w projekcie pn.:  „Aktywna integracja i włączenie mieszkańców obszaru rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie – zagospodarowanie przestrzenne”, a mianowicie – spacery badawcze. Spotkania w terenie były okazją, aby osobiście zapoznać  się ze stanem obecnym każdego z podwórek przeznaczonego do rewitalizacji, ale przede wszystkim okazją, by spotykać się z mieszkańcami , poznać ich zdanie i propozycje zagospodarowania wskazanych obszarów.

Dziękujemy wszystkim osobom przybyłym na spotkania za zaangażowanie i poświęcony czas. Wszystkie Państwa sugestie przekazane zostały  już architektowi, który pracuje nad projektami. Wypracowane wstępnie z uczestnikami koncepcje zagospodarowania przestrzennego poddane zostaną następnie konsultacjom, na które zapraszamy już teraz 24, 28 i 29 września br. do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Człuchowie (ul. Wazów 1). Wypowiedzieć się będzie można również za pośrednictwem formularza konsultacyjnego dostępnego w okresie 24-29 września br. na stronach internetowych:  www.stowdeb.pl i www.czluchow.eu.

Spacery w terenie dobiegły końca!
Facebook
Accessibility