W drugiej połowie kwietnia 2018r. rozpoczną się szkolenia dla Grup Inicjatywnych (GI), które chcą założyć przedsiębiorstwo społeczne i złożyły w ostatnim naborze formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie”.

Pierwsze szkolenie pt. „Podstawy ekonomii społecznej” dotyczyć będzie rodzajów podmiotów ekonomii społecznej oraz zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.

Z uwagi na dużą liczbę osób szkolenie odbędzie się w Człuchowie i Chojnicach.

Szkolenie w Człuchowie:

data: 20.04.2018r.

miejsce: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, os. Wazów 1, Człuchów (wejście jest z tyłu budynku Biblioteki Pedagogicznej, schodami w dół)

osoba do kontaktu: Dominika Wegner 882 063 071

Szkolenie w Chojnicach

data: 25.04.2018r.

miejsce: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, ul. Piłsudskiego 30b, Chojnice – obok Eksperymentarium

osoba do kontaktu: Katarzyna Berezowska 882 064 279

program szkolenia podstawy ekonomii społecznej program

Rozpoczynamy kolejny cykl szkoleń dla Grup Inicjatywnych
Facebook
Accessibility