Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w związku z realizowanym w partnerstwie z Kaszubskim Instytutem Rozwoju i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach projektem pn. „Daj się zaktywizować po 30-stce!” prowadzi rozeznanie rynku na świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

Termin składania ofert upływa 4 stycznia 2017 roku o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym dostępne są poniżej:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

ROZEZNANIE RYNKU – ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Facebook
Ułatwienia