Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach

  • Informujemy czym jest EFS i jakie daje możliwości,
  • Szkolimy jak napisać skutecznie wnioski i poradzić sobie z procedurami,
  • Animujemy lokalne inicjatywy,
  • Doradzamy, co i jak zrobić by uzyskać środki.

    Wszystkie usługi są bezpłatne.


Zapraszamy w godzinach 9.00 – 17.00

Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego w Chojnicach
89-600 Chojnice, ul. Piłsudskiego 30a. tel. 500 229 702, 500 760 346
www.chojnice.roEFS.pl; email: info_chojnice@roEFS.pl

Ośrodek prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z CIO Słupsk.

ROEFS
Facebook