Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia była przebudowa wnętrz wyznaczonej części budynku i zmiana sposobu ich użytkowania wraz wykonaniem elewacji i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz robót instalacyjnych i montażowych na potrzeby utworzenia Klubu Wsparcia Dziennego w Debrznie w ramach projektu partnerskiego pn. „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 do dnia 30 marca 2021 roku, do godziny 16:00 wpłynęły dwie oferty:

 L.p.

Nazwa Oferenta

Data i godzina złożenia oferty

Kwota brutto oferty (PLN)

Okres gwarancji (m-ąc)

 

1.

 

 

Zakład Budownictwa Ogólnego

Janusz Markiewicz

 

 

30.03.2021,

godz. 1015

 

366 226,52

 

60

 

2.

 

KOP-BUD

Robert Kop Ostrowski

 

30.03.2021,

godz. 1330

 

492 559,56

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie dokonanej oceny, Komisja wybrała ofertę złożoną przez: Zakład Budownictwa Ogólnego Janusz Markiewicz z siedzibą w Człuchowie.

Roboty budowane i instalacyjno – montażowe – informacja o wyborze Wykonawcy
Facebook
Accessibility