W  dniu 21czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Sterującej projektem, na którym podjęta została decyzja o przedłużeniu rekrutacji do projektu pn. „Klub Wsparcia Dziennego” do dnia 19 LIPCA 2021 r.

Wydłużenie terminu naboru Formularzy zgłoszeniowych  dotyczy zarówno rekrutacji prowadzonej przez:

  • Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym m.in.: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, z chorobami przewlekłymi –  z obszaru gminy Debrzno oraz
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych  – z powiatu człuchowskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”  –  http://stowdeb.pl/rekrutacja-do-projektu-pn-klub-wsparcia-dziennego-wlasnie-ruszyla/ oraz Partnera Projektu – http://stowdeb.pl/rekrutacja-do-projektu-pn-klub-wsparcia-dziennego-wlasnie-ruszyla/

W przypadku dodatkowych pytań, czy problemów w wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego  zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu – Panią Anną Kozicką, tel. 59 83 35 750, e-mail: a.kozicka@stowdeb.pl.

Rekrutacja do projektu pn.: „Klub Wsparcia Dziennego” wydłużona do 19 lipca! ZAPRASZAMY
Facebook