Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Debrznie i Psychologicznym Studium Pomocy i Rozwoju Lucyna Borzyszkowska, rozpoczęło realizacje projektu „Kurs na reintegrację i pracę”.

 1. Kto może wziąć udział w projekcie. Projekt skierowany jest do 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu człuchowskiego i chojnickiego, w szczególności do osób niepełnosprawnych, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i zakwalifikowanych do III profilu pomocy, nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem lub jego brakiem.
 2. Oferta projektu. W ramach projektu oferujemy:
  • kursy/szkolenia: Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym, Magazynier, Operator maszyn budowlanych (koparko-ładowarki, koparki itp.), Kelner/barman, Pielęgnacja terenów zielonych, Spawanie z egzaminem instytutu spawalnictwa zgodnie z normą PNEN metoda 135, Obsługa programów finansowo – księgowych, Wykańczanie wnętrz (np. glazurnik, tapeciarz, malarz itp.), Rękodzieło artystyczne, Stolarz,
  • stypendium szkoleniowe do wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnego,
  • organizację staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1600 zł brutto/m-c,
  • organizację praktyk zawodowych,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy i staże zawodowe,
  • poczęstunek podczas zajęć,
  • pośrednictwo pracy.
 3. Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 01.03.2017 r. i trwać będzie do 14.04.2017 r.
  Udział w projekcie jest bezpłatny
  Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia, Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie oraz na stronach internetowych tych instytucji.
  Przyjmowane będą do 14.04.2017r. w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
 4. Kontakt:
  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
  ul. Ogrodowa 26, 77- 310 Debrzno,
  osoba do kontaktu:
  Magdalena Woźniakowska – koordynator projektu,
  tel./faks: 598335750 lub 502043654,
  e-mail: m.wozniakowska@stowdeb.pl, facebook.com/stowdeb.
Rekrutacja do „Kurs na reintegrację i pracę”
Facebook
Accessibility