Zarząd Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” na przełomie 2020/2021 rozpoczął prace zmierzające do opracowania nowej Strategii Rozwoju naszej organizacji na lata 2021-2027.  Prezentujemy Państwu Projekt_Strategia rozowju Stowarzyszenia_NRRMiGD_2021-2027, który stanowi podłoże do dyskusji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, które zaplanowane zostało w dniu 22.06.2021 r. o godz. 17:00.

Przygotowanie nowej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – prace na ukończeniu
Facebook
Accessibility