Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025”.

Projekt programu i formularz do zgłaszania uwag

projekt_Wieloletniego_programu_współpracy_2021-2025

Formularz_zglaszania_uwag_i_wnioskow_do_Wieloletniego_programu_Współpracy_na_lata_2021-2025

Uwagi można zgłaszać elektronicznie

za pośrednictwem udostępnionego formularza

na adres e-mail:izabela.michnowskai@gdansk.uw.gov.pl

do 5 listopada  2020 r.

 

Program współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi 2021-2025. Konsultacje
Facebook
Accessibility