Informujemy, że od miesiąca sierpnia br. rozpocznie się kolejna edycja POPŻ Podprogram 2017 i trwać będzie do końca maja 2018r. Na podstawie lat poprzednich wsparcie żywnościowe w formie bezpłatnej pomocy będzie kierowane do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie niezbędnej ilości oraz standardu posiłków. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekroczy 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby, które do tej pory nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej,
a ich dochód nie przekracza w/w progu dochodowego mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie celem złożenia dokumentacji, potwierdzającej wysokość uzyskiwanych dochodów i uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2017 będzie składał
się z następujących produktów: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT,
ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.

W ramach Podprogramu 2017 prowadzone będą działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności w Chojnicach na rzecz korzystających z POPŻ, przy współpracy z OPS tj.:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;
  • warsztaty niemarnowania żywności.

 

Działania realizowane będą w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdować się będzie na stronach internetowych OPS oraz Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

W celu uzyskania szerszej informacji na temat Podprogramu 2017 zapraszamy do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Facebook
Ułatwienia