Informujemy, że od miesiąca sierpnia br. rozpocznie się kolejna edycja POPŻ Podprogram 2017 i trwać będzie do końca maja 2018r. Na podstawie lat poprzednich wsparcie żywnościowe w formie bezpłatnej pomocy będzie kierowane do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie niezbędnej ilości oraz standardu posiłków. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekroczy 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby, które do tej pory nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, a ich dochód nie przekracza w/w progu dochodowego mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie celem złożenia dokumentacji, potwierdzającej wysokość uzyskiwanych dochodów i uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2017 będzie składał się z następujących produktów: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.

W celu uzyskania szerszej informacji na temat Podprogramu 2017 zapraszamy do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017
Facebook
Accessibility