Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej szukające preferencyjnego finansowania do TISE!

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA od przeszło roku jest operatorem preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej  finansowanego ze środków UE (POWER).

Środki pożyczkowe są wciąż dostępne.

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim organizacjom (zatrudniającym do 250 osób):

  • społecznym start-up’om („Pożyczka na start” – do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowanie 0,88% w skali roku)
  • podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok („Pożyczka na rozwój” – do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowanie od 1,75% w skali roku).

Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki muszą generować korzyści społeczne!

Zapraszamy do kontaktu z doradcami z Działu Ekonomii Społecznej TISE, którzy odpowiedzą na każde pytanie i rozwieją każdą wątpliwość. Na kontakt z Waszą organizacją czeka:

Teresa Zagrodzka, Magdalena Czuchryta, Anna Litwiniuk, Piotr Borkowski i Filip Wadowski

tel. 22 636 07 40 lub mailowo: pes@tise.pl

Więcej informacji na stronie www.tise.pl

 

Przeszło rok temu – w grudniu 2016 TISE wygrało przetarg zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na pośrednika finansowego programu Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i re-poręczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej realizowanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki przeznaczone na pożyczki wynoszą 28,7 mln. zł. Do dziś TISE udzieliło ponad 200 pożyczek o najmniej 446 pożyczek, a korzystające ze środków podmioty ekonomii społecznej stworzą 270 miejsc pracy.

Zespół TISE

 

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA

Okopowa 56, 01-042 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000019716, Regon 012083880, NIP 526-02-14-255, kapitał zakładowy 20.000.000,00 zł w całości opłacony

 

 

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej
Facebook
Accessibility