OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Z GMINY DEBRZNO RATUJE ŻYCIE!

Wraz z początkiem Nowego Roku, Stowarzyszenie ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? rozpoczęło realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jeden z projektów, zatytułowany ?Pierwsza pomoc ? drugie życie?  adresowany jest do członków wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminy.

OPIS PROJEKTU:
Celem projektu jest prowadzenie dla 20 osób z jednostek OSP gminy Debrzno szkolenia z zakresu ?Kwalifikowanej pierwszej pomocy?. W trakcie kursu, jego uczestnicy zapoznają się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków, pożarów i innych zdarzeń wymagających interwencji OSP. Kursanci zdobędą wiedzę z dziedziny obowiązujących procedur ratowniczych zarówno z części teoretycznej ( podstawy prawne ratownictwa medycznego), jak i praktycznej ( zajęcia symulacyjne z wykorzystaniem sprzętu do udzielania pierwszej pomocy).
Kurs prowadzony będzie przez zespół akredytowanych instruktorów (lekarzy, ratowników, psychologów), a po jego zakończeniu, każdy uczestnik przystąpi do egzaminu końcowego, po zdaniu którego otrzyma licencjonowany tytuł ?Ratownika? zgodnie z wytycznymi Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Równocześnie z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy, prowadzone będą warsztaty psychologiczne, w czasie których strażacy będą uczyć się jak skutecznie radzić sobie ze stresem w trakcie akcji ratowniczej oraz jak udzielać pomocy psychologicznej poszkodowanym.
Efekt końcowy szkolenia, mieszkańcy gminy Debrzno będą mogli oglądać w trakcie corocznych obchodów Dni Młodości w Debrznie. Specjalnie z tej okazji strażacy ? ochotnicy przygotują pokaz instruktażowo-szkoleniowy w formie inscenizacji wypadku drogowego, w czasie którego w sposób profesjonalny objaśnią zasady udzielania pierwszej pomocy i właściwego zachowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem życia.

WARUNKI UCZESTNICTWA I REKRUTACJI:

1.    Do uczestnictwa w szkoleniu może zostać zakwalifikowanych 20 osób, które obowiązkowo:
a)    Są członkami jednostek OSP z gminy Debrzno
b)    Zamieszkują na terenie miasta i gminy Debrzno
2.    Dodatkowo, w docelowej grupie20 szkolonych osób musi być:
a)    Przynajmniej 10% kobiet, tj. minimum 2 kobiety
b)    Przynajmniej 50% osób po 45 roku życia, czyli 10 osób, które ukończyły 45 lat.
3.    Chętni do udziału w szkoleniu zobowiązani są do wypełnienia Kwestionariusza zgłoszeniowego i złożenia go w siedzibie Stowarzyszenia ?NRRMiGD?. Kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia i w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Ogrodowej 26 w Debrznie.
4.    W przypadku większej niż 20 liczby zainteresowanych, o udziale w szkoleniu zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. Natomiast w przypadku mniejszej liczby chętnych niż 20 osób, grupa zostanie wyłoniona wspólnie z prezesami jednostek OSP pod kątem kwalifikacji strażaków i częstotliwości ich udziału w akcjach.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU.

Kwestionariusz zgłoszeniowy

?Pierwsza pomoc ? drugie życie?
Facebook
Accessibility