Instytut Kultury Miejskiej i Polski Funduszu Rozwoju Portal PPK serdecznie zapraszają osoby prowadzące organizacje pozarządowe na bezpłatne spotkanie on-line w ramach Akademii Aktywnej Społeczności:

PPK dla NGO – spotkanie dla pracodawców

16 marca 2021 (wtorek) 11.00-13.30 forma on-line

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego. Zapisy trwają do 07.03.2021 r. 

Liczba miejsc jest ograniczona do 100 osób. Potwierdzenie udziału w spotkaniu osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 11.03.2021 r. 

Wstęp wolny Serdecznie zapraszamy

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z województwa pomorskiego.

Pracodawca ze szkolenia dowie się:

  • czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i jakie są powody wdrożenia programu?

  • w jakich terminach dany podmiot zatrudniający powinien zawrzeć stosowne umowy?

  • jakie są kolejne kroki wdrożenia PPK w podmiocie zatrudniającym?

  • o czym pracodawca musi poinformować osoby zatrudnione i wybraną instytucję finansową?

  • jak liczymy 3-miesięczny okres zatrudnienia, po którym można zawrzeć umowę o prowadzenie?

  • na jakie kwestie podatkowe należy zwrócić uwagę?

  • kiedy i na jakich warunkach osoba uczestnicząca w PPK może wypłacić środki przed 60. rokiem życia?

  • jakie są zasady korzystania ze środków po 60. roku życia?

  • jak  instrukcje finansowe inwestują środki w PPK?

O osobach prowadzących:

Alina Nieplowicz  absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość, od przeszło 20 lat związana z branżą finansową. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w centrali oraz w oddziałach korporacyjnych banków: ING Banku Śląskiego S.A., Dresdner Banku oraz Svenska Handelsbanken. W latach 2012-2019 zarządzała działem windykacji i restrukturyzacji wierzytelności hipotecznych w centrali Euro Bank S.A. 

Od czerwca 2019 pracuje na stanowisku Regionalnego Eksperta w PFR Portal PPK Sp. z o.o., gdzie prowadzi szkolenia m.in. z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Tarczy Finansowej. 

Maciej Sawicz – ekspert Regionalny PPK w Biurze Redakcyjnym i Szkoleń w Spółce PFR Portal PPK. Menedżer i doradca ubezpieczeniowy. Ekspert akademii szkoleniowej dla doradców finansowych. Specjalista w budowaniu systemów motywacyjnych opartych na ubezpieczeniach na życie oraz ubezpieczeniach medycznych dla klientów instytucjonalnych.

Posiada 25-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń produktowych i zawodowych

Pliki do pobrania

Zapraszamy też Państwa zespół na bezpłatne szkolenie na temat PPK

PPK dla NGO – spotkanie dla pracowników i pracowniczek

23 marca 2021 (wtorek) 9.00-10.30 forma on-line

Zgłoszenia do 14.03.2021 r.

Więcej informacji, zapisy: tutaj

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system oszczędzania dla osób zatrudnionych, realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem 

 
PPK dla NGO – spotkanie dla pracodawców
Facebook
Accessibility