Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie  w ramach Programu Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udziela wsparcia finansowego w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach.
Oferta skierowana jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej z całej Polski. Obecnie Fundacja OIC Poland prowadzi nabór wniosków pożyczkowych od zainteresowanych podmiotów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium, dnia 14 lutego br. o godz. 11:00. 
Link do zapisów na spotkanie: https://www.oic.lublin.pl/wydarzenia/webinar-pozyczki-na-preferencyjnych-warunkach-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

 

W projekcie można ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek: płynnościową oraz misyjną.  
Jeden podmiot może ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek jednocześnie.

 

Pożyczka płynnościowa

 • wartość pożyczki do 50 000 zł
 • okres spłaty do 48 miesięcy
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy
 • preferencyjne oprocentowanie od 3,4% w skali roku
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

 

Środki z pożyczki płynnościowej mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)
 • zobowiązania publiczno-prawne
 • zobowiązania handlowe
 • koszty użytkowania infrastruktury
 • zatowarowanie, półprodukty
 • koszty administracyjne
 • zakup drobnego wyposażenia

 

Pożyczka płynnościowa misyjna

 • wartość pożyczki do 100 000 zł
 • okres spłaty do 60 miesięcy
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy
 • oprocentowanie 0%
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki
 • możliwe umorzenie do 25% wartości kapitału

 

Pożyczka misyjna udzielana jest z przeznaczeniem na pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy (dla podmiotów, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką). Pożyczka może zostać wykorzystana także na tworzenie miejsc pracy dla osób, które uciekły z Ukrainy.

 

Kontakt:

Fundacja „OIC Poland”
Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel. 81 710 46 41; 81 710 46 44
e-mail: pozyczka@oic.lublin.pl

Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
Facebook