„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Poszukujemy trenera/-ów!

W związku z realizowanym projektem pn. „Aktywne Sołectwa na start!”, poszukujemy trenera/ trenerów do przeprowadzenia spotkań szkoleniowo – warsztatowych o tematyce:

  1. Zasady funkcjonowania sołectwa i funduszu sołeckiego
  2. Cechy lidera społeczności wiejskich
  3. Trening umiejętności społecznych liderów działających na rzecz obszarów wiejskich
  4. Fundusze PROW na lata 2014 -2020 na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na wsi
  5. Wspólne działania w praktyce ? poprawa estetyki miejscowości wiejskich

 

Oferty można składać do 16 września br.

Więcej informacji w załączniku Zapytanie ofertowe – szkolenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Poszukujemy trenera/-ów!
Facebook
Accessibility