Pomorskie wspiera pracodawców

Cykl spotkań informacyjnych z pracodawcami – legalność zatrudnienia cudzoziemców.

 

                                                                                                                                              22 marca 2019 r.

Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie

                                                                                                                                           (sala nr 104 Zespołu Szkół Technicznych)

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

  10:30-10:45       Rejestracja pracodawców     

   10:45-11:00    Przywitanie pracodawców                   

  11:00-11:20     Sytuacja na pomorskim rynku pracy

                           – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

  11:20-11:40    Zarządzanie różnorodnością w firmie

                                       -przedstawiciel Modelu Integracji Imigrantów

11:40-11.50     PRZERWA KAWOWA

11:50-12:10   Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy

                                        cudzoziemcowi   oraz zezwolenia na pracę sezonową

                                       – przedstawiciel powiatowego urzędu pracy

  12:10-12:30    Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

                           – przedstawiciel Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

   12:30-12:50   Praktyczne aspekty kontroli prowadzonych przez Państwową   

                            Inspekcję Pracy  w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców

                            – przedstawiciel  PIP Słupsk

  12:50-13.10    Legalność pobytu cudzoziemca

                           –  przedstawiciel Straży Granicznej

 13:10-13:20    Dyskusja

 13:20-13:30      Podsumowanie spotkania

                           – przedstawiciel powiatowego urzędu pracy

 

 

 

 

 

Pomorskie wspiera pracodawców. Cykl spotkań informacyjnych z pracodawcami – legalność zatrudnienia cudzoziemców. Człuchów – 22 marca 2019r.
Facebook
Accessibility