Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” udzieliło osobowości prawnej nieformalnej grupie poetów, którzy postanowili podzielić się swoją twórczością z szerszą publicznością.

Swoje przepiękne wiersze mogli zaprezentować 26 sierpnia 2016r. w Baszcie Młyńskiej w Debrznie podczas spotkania promującego antologię poezji debrzeńskiej pt. „Z Debrzna wśród lasów i jezior”.

Tomik poezji powstał pod redakcją p. Adama Jastrzębskiego i został wydany w ramach dotacji celowej na realizacje zadań publicznych pn. wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury, promocji gminy, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa udzielonej przez Miasto i Gminę Debrzno.

Wszyscy zainteresowani, zarówno mieszkańcy gminy jak i goście naszych poetów, mogli zapoznać się z twórczością lokalnych artystów działających w Klubie Twórców WENA. Każdy z autorów odczytał swoje wiersze, a w tle można było usłyszeć cichutką muzykę dopełniającą charakter spotkania.

Dzięki temu wszyscy zebrani mogli spojrzeć na otaczający nas świat z innej perspektywy, wiersze skłoniły do przemyśleń nad życiem, zdrowiem, ukazały również wspomnienia i troski.

Popołudnie uświetniły również przemówienia Pani Zdzisławy Hołubowskiej – Prezesa Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, Pana Adama Jastrzębskiego – koordynatora przedsięwzięcia oraz Pana Łukasza Jurkowlańca – Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.

Nie zabrakło również specjalnych dedykacji w tomikach o które zabiegali uczestnicy spotkania oraz długich rozmów o pasji jaką niewątpliwie posiadają nasi artyści.

Art. chroniony jest prawami autorskimi i zastrzega się możliwość wykorzystywania tekstu i zdjęć bez zgody autora.

POECI W BASZCIE MŁYŃSKIEJ!
Facebook
Accessibility