Źródło: ofop.eu
Perspektywa finansowa UE 2021-2027 – spotkanie on-line 17 grudnia 2020r.
Facebook