Perły historyczne Debrzna – doposażenie miejsc i izb pamięci

Dnia 16.01.2020 r. w Gdańsku przedstawiciele Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” podpisali umowę o przyznanie pomocy Nr 00830-6935-UM1111284/19 na operację pn. „Perły historyczne Debrzna- doposażenie miejsc i izb pamięci”. Operacja ma na celu: „Wzmocnienie kapitału społecznego oraz poprawę oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej poprzez doposażenie czterech miejsc/obiektów pełniących funkcje izb pamięci”.
Kwota otrzymanej pomocy wynosi 40.000,00 zł. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Perły historyczne Debrzna – doposażenie miejsc i izb pamięci
Facebook