OWES Debrzno ogłasza DEDYKOWANY nabór na BIZNESPLANY- dot. istniejących PS/ PES przekształcających się w PS!!!

Ośrodek Wsparci Ekonomii Społecznej w Debrznie ogłasza  DEDYKOWANY nabór dla istniejących PS/ PES przekształcających się w PS, które są uczestnikami „Ścieżki PS” na wnioski: o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne prowadzą działalność gospodarczą w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej swoich członków. Aktywnie działają w organizacjach wspierających rozwój ruchu spółdzielczości socjalnej, na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym, pomagają osobom wykluczonym w powrocie do życia w społeczeństwie. W oparciu o

Facebook
Ułatwienia