Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku rozpoczęła realizację projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze

Oferta pracy – Konsultant LPI

Oferta pracy – Konsultant LPI

Stowarzyszenie ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko: konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Debrznie. Osoby zainteresowane pracą na stanowisku konsultanta LPI proszone są o złożenie swojego CV i listu motywacyjnego osobiście w

Facebook
Ułatwienia