WERYFIKACJA STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dokonuje weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego:   w pierwszej kolejności przedsiębiorstw społecznych wspartych w ramach swojej dotychczasowej działalności; następnie pozostałych przedsiębiorstw społecznych działających na obszarze subregionu południowego woj. pomorskiego, które nie korzystały ze wsparcia obecnego OWES.

Dotyczy istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych w subregionie południowym województwa pomorskiego (tj. powiaty człuchowski, chojnicki i kościerski)

Szanowni Państwo, Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie prowadzi weryfikacje statusu Przedsiębiorstwa

ROZEZNANIE RYNKU dot. przygotowania i dostarczenia posiłku obiadowego dla uczestników kursów w ramach projektu pn.”Kurs na reintegrację i pracę”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ROZEZNANIE RYNKU  dot. przygotowania i dostarczenia posiłku obiadowego dla uczestników kursów w ramach projektu pn.”Kurs na reintegrację i pracę”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 4.1_Rozeznanie_catering_II_edycja 4.1_Rozeznanie_catering_II_edycja_załącznik_1  

Strona 7 z 76« Pierwsza...56789...203040...Ostatnia »
Facebook