ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/6.1.2/2018 dotyczące wyboru realizatorów szkoleń w ramach projektu „Kurs na reintegrację i pracę”

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” publikuje zapytanie ofertowe na realizację kursów/ szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Kurs na reintegrację i pracę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Poddziałanie  6.1.2

Fotorelacja z wydarzenia_Konferencja pt. „Czy samorządowi jest po drodze z ekonomią społeczną?”_11.04.2018 r.

Szanowni Państwo, niezmiernie miło jest nam zrelacjonować minione wydarzenie, które odbyło się 11 kwietnia br. Konferencja, w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie” pt. „Czy samorządowi jest po drodze z ekonomią społeczną?”, choćby z racji dużej frekwencji,

Facebook
Accessibility