Lobella Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych przedstawiamy 4 odsłonę filmów promujących PS z terenu subregionu południowego województwa pomorskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem dotyczącymi kolejnego Przedsiębiorstwa Społecznego działającego w głównej mierze na terenie powiatu chojnickiego oraz człuchowskiego. Lobella zajmuje się przede wszystkim zakładaniem oraz pielęgnacją terenów zielonych.         

UWAGA!!! Zasady organizacji pracy Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”w okresie epidemii koronawirusa.

Organizacja pracy wg poniższych wytycznych i zasad obowiązuje od 17.11.2020 r. do odwołania. Wprowadza się: zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Stowarzyszenia oraz Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych OWES  poprzez pracę przy drzwiach zamkniętych;  całkowity zakaz przebywania na terenie Stowarzyszenia i

Klub Wsparcia Dziennego

Od 1 listopada 2020 roku rozpoczęliśmy wspólnie z Gminą Debrzno realizację projektu partnerskiego pn.:  „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowanego w ramach Poddziałania 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Celem projektu

Cykl bezpłatnego doradztwa ogólnego dla PES, PS oraz osób fizycznych w listopadzie 2020.

Wsparcie doradcze skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne oraz osób fizycznych. Odbiorcami wsparcia mogą być osoby, które mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie subregionu południowego województwa pomorskiego obejmującego powiaty człuchowski, chojnicki oraz kościerski. W przypadku grupy

Facebook
Accessibility