Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030

    Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030.   Konsultacje potrwają

Facebook
Accessibility