Cykliczne obowiązki Zarządów Podmiotów Ekonomii Społecznej – część I

Na Zarządach Podmiotów Ekonomii Społecznej – Spółdzielniach Socjalnych, Fundacjach i Stowarzyszeniach niezależnie czy prowadzą działalność gospodarczą czy odpłatną działalność pożytku publicznego ciążą pewne obowiązki za które odpowiada Zarząd PES. Są to między innymi : Coroczne sprawozdanie finansowe Fundacje: coroczne sprawozdanie

Facebook
Accessibility