Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Obywatelska – Zakres informacji

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy; przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej; prawa cywilnego; spraw karnych; spraw administracyjnych; ubezpieczenia społecznego; spraw rodzinnych; prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; związanym z ciążą i urodzeniem dziecka,

Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Obywatelska – Pomoc obejmuje / nie obejmuje

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE: poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma w sprawach, o

Facebook
Ułatwienia