Projekt „Wracamy do pracy”

  ŻŁOBEK GMINNY W DEBRZNIE W PARTNERSTWIE ZE STOWARZYSZENIEM „NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY DEBRZNO REALIZUJE PROJEKT PN. „WRACAMY DO PRACY” Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5,

Zapraszamy na szkolenie pt.”Zewnętrzne źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” – Człuchów/Chojnice

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie zaprasza na bezpłatne szkolenie otwarte pt. „Zewnętrzne źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej”. Szkolenie odbędzie się w 2 terminach: 1)26 marca 2019r. w Chojnicach, godzina 9:00- 16:15 – Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, ul. Piłsudskiego 30b, sala 26

OWES Debrzno ogłasza DEDYKOWANY nabór na BIZNESPLANY- dot. GRUP INICJATYWNYCH!!!

Ośrodek Wsparci Ekonomii Społecznej w Debrznie ogłasza DEDYKOWANY nabór dla GRUP INICJATYWNYCH, które są uczestnikami „Ścieżki PS” na wnioski: o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych

OWES Debrzno ogłasza DEDYKOWANY nabór na BIZNESPLANY- dot. istniejących PS/ PES przekształcających się w PS!!!

Ośrodek Wsparci Ekonomii Społecznej w Debrznie ogłasza  DEDYKOWANY nabór dla istniejących PS/ PES przekształcających się w PS, które są uczestnikami „Ścieżki PS” na wnioski: o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w

Facebook
Accessibility