?Mobilna mieszkanka wsi?

?Mobilna mieszkanka wsi?

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich) oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 10 bezrobotnych kobiet

Facebook
Accessibility