Wiadomość z dn. 25.11.2019 r.

Szanowni Państwo,
z uwagi na zgłoszone zapotrzebowanie w zakresie finalizacji biznesplanów, OWES Debrzno wydłuża termin na składanie wniosków aplikacyjnych do 28.11.2019 r. do godz. 14:00.

Jest to termin ostateczny. Wnioski złożone po terminie będą odrzucone pod względem formalnym.

                                                                                      Katarzyna Dudzic
                                                                                     kierownik OWES


Wiadomość z dn. 31.10.2019 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Debrznie ogłasza DEDYKOWANY nabór 
dla GRUP INICJATYWNYCH oraz istniejących PS/PES przekształcających się w PS, które są uczestnikami „Ścieżki PS” – nabór VIII i IX

 

na wnioski: o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i inny wymaganymi dokumentami.


Termin naboru: 04.11.2019 r. – 26.11.2019 r. (do godz. 14.00)

Wnioski należy składać w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26, 77-310 Debrzno.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ przesyłki kurierskiej.
————————————————————————————————————
WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO:

GRUPY INICJATYWNE: check lista GI

ISTNIEJĄCE PS: check lista istniejący PS
PES PRZEKSZTAŁCAJĄCE SIĘ W PS: check lista zmiana z PES na PS

———————————————————————————————
 Niezbędne dokumenty znajdą Państwo pod linkiem:

Dokumenty projektowe

_______________________________________________________________________

OWES Debrzno wydłuża nabór na BP dla GI/ PES z naborów: VIII i IX_do 28.11.2019 r.
Facebook
Accessibility