Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Debrznie ogłasza DEDYKOWANY nabór 
dla GRUP INICJATYWNYCH oraz istniejących PS/PES przekształcających się w PS, które są uczestnikami „Ścieżki PS” – nabór VIII i IX

 

na wnioski: o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i inny wymaganymi dokumentami.


Termin naboru: 04.11.2019 r. – 26.11.2019 r. (do godz. 14.00)

Wnioski należy składać w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26, 77-310 Debrzno.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ przesyłki kurierskiej.
————————————————————————————————————
WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO:

GRUPY INICJATYWNE: check lista GI

ISTNIEJĄCE PS: check lista istniejący PS
PES PRZEKSZTAŁCAJĄCE SIĘ W PS: check lista zmiana z PES na PS

———————————————————————————————
 Niezbędne dokumenty znajdą Państwo pod linkiem:


______________________________________________________________________________

OWES Debrzno ogłasza DEDYKOWANY nabór na BIZNESPLANY_31.10.2019 r.
Facebook
Accessibility