Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie w ramach prowadzonych naborów Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne publikuje ostateczne listy rankingowe uczestników projektu:

  1. ostateczna lista rankingowa nabór VIII:
L.p. Numer ewidencyjny Liczba pkt Ocena KOW
1. 5/WD-11/2019/N-VIII 100 Pozytywna
2. 4/WD-11/2019/N-VIII 83,5 Pozytywna
3. 1/WD-11/2019/N-VIII 82 Pozytywna
4. 2/WD-11/2019/N-VIII 70 Negatywna
5. 3/WD-11/2019/N-VIII 69 Negatywna

2. ostateczna lista rankingowa nabór IX:

L.p. Numer ewidencyjny Liczba pkt Ocena KOW
1. 1/WD-11/2019/N-IX 64 Negatywna
Ostateczne listy rankingowe nabór VIII i IX
Facebook
Accessibility